Certyfikaty

Posiadamy:   

  • Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • Licencje Komendanta Wojewódzkiego Policji
  • Uprawnienia do prowadzenie prac w obiektach zabytkowych, muzealnych, sakralnych, nadaną przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, dawniej Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych
  • Świadectwa autoryzacji producentów urządzeń: Ademco, Honeywell, Bosch, Axis, Cias, Keri, Genesis, Fibaro
  • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności

project-1

ADEMCO

project-1

ADEMCO

project-1

ADEMCO

project-1

ADEMCO

project-1

ADEMCO

project-1

ADEMCO

project-1

AXIS

project-1

BOSCH

project-1

BOSCH

project-1

BOSCH

project-1

BOSCH

project-1

BOSCH

project-1

BOSCH

project-1

CIAS

project-1

CIAS

project-1

FIBARO

project-1

GENESIS

project-1

GENESIS

project-1

Honeywell

project-1

Honeywell

project-1

Keri

project-1

Keri

project-1

Koncesja MSWIA

project-1

Licencja

project-1

OOZP

project-1

OOZP